قارچیچه یی به عنوان سمبل تشکیلاتی حزب "یئنی گاموح" انتخاب شد

قارچیچه یی به عنوان سمبل تشیکلاتی حزب ینی گاموح انتخاب شد.
قارچیچه یی به عنوان سمبل بیانگر این مفاهیم است:
قارچیچه یی ضمن رد اسارت و بردگی، ظلم و سیاهی نماد آزادگی است.
قارچیچه یی بخاطر مقاومت در بدترین شرایط و ایستادگی در برابر فشارهای طاقت فرسا شناخته می شود و نماد مقاومت و ایستادگی است.
قارچیچه یی نماد مبارزه مدنی و خشونت پرهیز(مسالمت آمیز) است.
قارچیچه یی به عنوان نماد عشق، جسارت و امید شناخته می شود.
قارچیچه یی نویدبخش آغاز عصر جدید می باشد.
ایمان داریم که قارچیچه یی همواره در آغوش ملت مان و خاک سررزمین امان ریشه دوانده؛ به حیات خود ادامه خواهد داد.

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com