روز چهل و چهارم اعتصاب غذای دبیر کل؛ انتقال به بند غیر سیاسی در زندان رجایی شهر

امروز دوشنبه نهم تیرماه دکتر لطیف حسنیدر 44-مین روز اعتصاب غذای از زندان رجایی شهر با همسرش تماس گرفته است.

 به گزارش سایت رسمی یئنی گاموح بعد از دو روز بی خبری که به شدت بر نگرانی خانواده ها و فعالین افزوده بود، دبیر کل حزب یئنی گاموح از انتقال خود به زندان  رجایی شهر خبر داده است. وی پس از 3 روز نگهداری در قرنطینه زندان اوین، روز شنبه هفتم تیرماه به قرنطینه زندان رجایی شهر منتقل شده و بعد از یک شب دیروز عصر به بند 10، سالن 7 زندان رجایی شهر انتقال داده شده است.

طبق گفته همسر لطیف (آراز) حسنی ایشان طی 5 روز گذشته را که در قرنطینه های زندانهای اوین و رجایی شهر بوده ، تنها آب مصرف کرده است. وضعیت وی به شدت بحرانی است، بطوریکه به زحمت می تواند برای تلفن سرپا بایستد. صدای ایشان هم بسیار بی رمق است.  با اینحال به گفته خانم اعظم پیری لطیف حسنی تاکید کرده تا زمانی که به بند سیاسی این زندان منتقل نشود، همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

دکتر لطیف حسنی از ﺭﻭﺯ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺯﺩه و ﭘﺲ ﺍﺯ ۳۷ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه بود.

دکتر لطیف حسنی دبیر کل حزب یئنی گاموح است که برای احقاق حقوق ملی –سیاسی تورکها در ایران  به طور علنی فعالیت می کند. زمستان سال 1391 شورای رهبری این حزب آقایان  دکتر لطیف حسنی، مهندس محمود فضلی، آیت مهر علی بگلو ، بهبود قلیزاده و مهندس شهرام رادمهر بازداشت و در دادگاه بدوی و تجدید نظر هر کدام به نه سال زندان محکوم شدند.

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com