شما اینجا هستید: Home مرکز مطالعات جدایی خواهی در نظام بین المللی

جدایی خواهی در نظام بین المللی


مرکز مطالعات یئنی گاموح

فهرست مطالب                                                                                                           

-        مقدمه

-        مبانی جدایی­خواهی

-        مفهوم ملت

-        ناسیونالیسم

-        تاسیس دولت ملی

-        احقاق حقوق ملی و تاریخی

-        جدایی خواهان و منابع قدرت

-        بررسی حقوقی جدایی­خواهی

-        جنبه­های حق تعیین سرنوشت در مقوله­ی جدایی­خواهی

-        حق داشتن دولت و حق تمامیت ارضی

-        استقلال مستعمرات و پایان سلطه

/:N/:K

/:N/:K

-        انتخاب دولت برای زندگی

-        نظام سیاسی متبوع و مشارکت برابر و آزادعلل ممنوعیت جدایی­خواهی در نظام بین­الملل و نظام داخلی کشورها

-        مغایرت جدایی­خواهی با اهداف حق تعیین سرنوشت

-        افزایش بی­نظمی در ساختار نظام بین­الملل

-        استفاده از نیروهای جدایی­خواه بعنوان حربه­ی بلوکهای قدرت

-        اصل پایبندی به قانون اساسیجدایی­خواهی و نظریات حقوقی آن در نظام بین­الملل

-        نظریات Philpot Daniel

-        نظریاتA.buchananمقدمه:

     سرآغازخواست­های انسانی­ درجوامع گوناگون اراده های فردی مبتنی بر منطق افراد می­باشد زمانی که خواسته­های بشری در سطح کشور مطرح می­شود قوانین حاکم بر آن منطقی بنام قانون اساسی آن کشور می­باشد و در آغاز ورود خواسته­های جامعه­ی انسانی به جامعه­ی جهانی تنها قانون ناظر و حاکم بر آن قوانین بین­المللی است و سایر ریز قانون­های داخل کشورها تحت پوشش منطق قوانین بین­المللی قرار می­گیرند و در مقابل آن شاید حتی نادیده گرفته شوند، از همین روست که اهداف ملی در سطح بین­المللی طرح می شوند تا انعطاف و انسجام به هنگام قوانین بین­المللی در زمان مورد نیاز شرایط را برای نیل به هدف ملی میسر ساخته و موقعیت مشروع مورد نیاز برای حفاظت از دستاورد­های ملی را فراهم کند.

جدایی­خواهی در نظام بین­المللی و در سیستم داخلی کشورها امری نه چندان مبارک به شمار می­آید و بسیاری از مجراهای قانونی و انسانی آن تحت پوشش همین دید منفی قرار گرفته و در عین ایجادگر صلح و امنیت و حتی مصلحت بودنش حقی سلب شده از اکثر ملل تحت ستم دنیا می­باشد اما در عین حال پیوند ناگسستنی بین امر جدایی­خواهی و حق تعیین سرنوشت وجود دارد. همانطور که اکثر حقوق­دانان در سطح بین­المللی تاکید دارند حق تعیین سرنوشت را می توان اصلی­ترین حق و سرآمد حقوق بشر در نظر گرفت که بدون تامین آن نمی­توان در مورد سایر حقوق ملی و سایر مباحث به میان آورد. در عین حال که جدایی­خواهی مبحثی حقوقی می­باشد می­تواند به عنوان مسئله­ی ملی، مسئله­ی سرزمینی و موضوعی دخیل در سرنوشت جمعی انسان­ها باشد اما بررسی جنبه­ی حقوقی آن مهمترین بعد مسئله است چرا که اگر بتوان ارزش حقوقی برای این مسئله قائل شد و آن­را در طیف مباحث حقوقی مورد بررسی قرار داد می­شود سایر ابعاد را تحت موازین حقوقی مسئله قرار داد و قانونی کلی و فراگیر برای حل مسائلی از این دست تعریف کرد.

در مسئله جدایی­خواهی مسائلی نظیر تعریف ملت،کشور، سرزمین ملی و همچنین دلایل و ریشه­های بوجود آمدن پدیده جدایی­خواهی باید مورد بررسی قرار گیرد، شاید بتوان مهمترین جنبه جدایی­خواهی را تحت عنوان مسئله ملت تعریف کرد. ملت و تعاریف آن در قسمت­های مختلف بحث باید مورد بررسی قرار گیرد که کدام تعاریف و به کدامین دلایل منطقی­%:.77D8

پیوست ها:
دانلود این فایل (Mabani Jodayi Talabi.pdf)مبانی جدایی طلبی[ ]190 Kb

سایت http://yenigamoh.com ارگان رسمی تشکیلات "یئنی گاموح" (جنبش نو بیداری ملی آذربایجان جنوبی) می باشد. نشر مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.

جهت ارتباط سریع با ما، می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید. info@yenigamoh.com